Hoppa till innehållet

Vision

AIFR: s vision är att vara den mest internationellt erkända och ledande noden för data- och analystjänster för järnvägsdata.

Mål

AIFR: s mål är att skapa värde för sina intressenter genom att skapa en pålitlig och uthållig plattform för datadelning och analys. Plattformen består av en uppsättning tjänster och styrande strukturer som gör det möjligt för järnvägsintressenter, nationellt och internationellt, att tillhandahålla och använda data och tjänster på ett säkert sätt.

Strategi

AIFR: s strategi är att kombinera relevant och nödvändig digitaliseringsteknologi för datadelning och tillhandahållande av tjänster för Artificiell intelligens (AI), med lämpliga processer och regelverk för ett effektivt och relevant digitalt samarbete och styrning. Dessutom kommer AIFR att byggas på befintlig teknikplattform vid Luleå tekniska universitet, eMaintenance LAB, befintliga datasamling (järnvägsdata som samlats in från 2012) och befintlig samarbetsplattform för järnvägsintressenter, det vill säga JVTC.