Hoppa till innehållet

ePilot - Ett projekt inom Järnvägstekniskt Centrum

Projektet ePilot är ett utveckings- och implementeringsprojekt för att utveckla arbetet med järnvägsunderhåll. Målet är att förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken genom att utforma ett beslutsstöd för underhållsåtgärder.

Projektet bygger på ett branschsamarbete mellan Järnvägstekniskt Centrum, JVTC, vid Luleå tekniska universitet och olika järnvägsföretag och underhållsentreprenörer i Sverige.

ePilot119 genomfördes på bansträckningen mellan Boden och Luleå, bandel 119 mellan 2013-2016. I ePilot 2.0 åren 2017-2019 implementerades resultaten nationellt.