Hoppa till innehållet

CEFMI

Publicerad: 30 juni 2022

Cirkulär ekonomifacilitator för gruvindustrin - Fallstudie: hjullastare och LHD maskiner

Sammanfattning: Projektet ska utveckla ett nytt beslutsstödsverktyg som gör det möjligt för gruvindustrin att fatta optimala beslut angående möjlig förlängning av livslängd för befintliga maskiner. Beslutsstödsverktyget inkluderar livscykelkostnadsanalys med stöd av Phys-AI-algoritmer som är en hybridmetod som använder både datadriven artificiell intelligens (AI) och fysikaliska samband och slitagemodeller. Verktyget kommer att demonstreras i två fallstudier: LHD-maskiner och hjullastare.

Mobila maskiner är en väsentlig del av värdekedjor kopplade till process- och gruvindustrin. Syftet med projektet är att möjliggöra beslut om optimal livslängd och underhåll. Projektet har följande mål:

  • Kartläggning av underhållsprocesser och underhållsplaner samt identifiera kritiska komponenter
  • Uppnå en bättre förståelse för körstilens inverkan på den återstående livslängden
  • Implementera ett IIoT-system för tillståndövervakning och datahantering
  • Skapa ett beslutsstödsverktyg för optimal livslängd för kritiska komponenter

Verktyget för beslutsstöd kommer att vara en facilitator för en mer hållbar industri. Projektet kommer på lång sikt att bidra med

  1. Produktivitetsutveckling genom ökad driftsäkerhet
  2. Resurseffektivitet genom att möjliggöra förlängning av livstid för mobila maskiner
  3. Optimering med hjälp av industriell big data
  4. Transformering av affärsmodeller genom att möjliggöra övergång till nya affärsmodeller för en cirkulär ekonomi

Med stöd från det Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation (PiiA), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Vinnova logo
Johan Odelius

Odelius, Johan - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493031