Hoppa till innehållet
1
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Robust infrastruktur–Anpassa underhåll av järnvägen till klimatförändringar(CliMaint)

Publicerad: 14 november 2019

Amir Garmabaki and Uday Kumar

CliMaint Sammanfattning: En ökad intensitet och frekvens av extrema väderförhållanden orsakade av klimatförändringen har en negativ inverkan på järnvägens driftsäkerhet och kostnader. Extremt väder står för 5 till 10% av de totala felen och 60% av förseningarna för järnvägen i Nordeuropa. I Sverige orsakas cirka 50% av tågförseningarna av väderrelaterade fel i spårväxlar som kostar i genomsnitt 300 miljoner kronor per år. Dessa kostnader förväntas öka på grund av klimatförändringarna.

Syftet med CliMaint är att säkerställa en robust och driftsäker järnvägsinfrastruktur genom att anpassa underhållet mot klimatförändringarna. Målet är att utveckla ett underhållsprogram där RAMS-metodik, nedbrytningsmodeller för infrastruktur och satellit och meteorologiska data integreras. Bättre anpassat underhåll kommer att minska kostnader och investeringar för järnvägen.

CliMaint inkluderar följande:

  • Bättre förståelse för mekanismer och orsakssamband mellan klimatparametrar och tillståndet på infrastrukturen
  • Modeller för att integrera meteorologiska data u underhållsprocessen för järnvägen
  • Implementering och planering av nya underhållslösningar för transportinfrastruktur för att förbättra driftsäkerheten och kostnadseffektiviteten för framtida investeringar.
  • Metodiken som implementerats i CliMaint kan ha betydande effekter på en 5-10% minskning av trafikstörningar och underhållskostnader.

Kopplat projekt: