Välkommen till ePilot

Projektet ePilot är ett utvecklings- och implementeringsprojekt för att utveckla arbetet med järnvägsunderhåll.

Målet är att förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken genom att utforma ett beslutsstöd för underhållsåtgärder. Projektet bygger på ett branschsamarbete mellan Järnvägstekniskt Centrum, JVTC, vid Luleå tekniska universitet, Trafikverket, olika järnvägsföretag och underhållsentreprenörer i Sverige.  Målsättningen är att resultaten på sikt ska rullas ut i hela det svenska järnvägssystemet.

Resultat som framkommer i de olika delprojekten kan du ta del av på respektive delprojekts sida.