Välkommen till ePilot

ePilot är ett utvecklings- och implementeringsprojekt med syfte att förbättra järnvägsunderhåll.

Målet med projektet är att förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken genom att utforma ett beslutsstöd för underhållsåtgärder. Projektet bygger på resultat från forskning inom eMaintenance samt ett branschsamverkan mellan Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet, Trafikverket, olika aktörer inom järnväg samt innovatörer i Sverige.  Resultaten ska på sikt kunna rullas ut i hela det svenska järnvägssystemet.

ePilot tar emot förslag på nya idéer/lösningar som kan testas för att uppnå ett förbättrat underhåll, se fliken "Lämna in din projektidé".

Resultat som framkommer i de olika delprojekten kan du ta del av på respektive delprojekts sida.