Hoppa till innehållet
mönster

ePilot delprojekt

I ePilot har 38 delprojekt genomförts. Ett delprojekt har minst tre deltagande parter som tillsammans driver ett delprojekt som har potential att förbättra järnvägsunderhåll.

Mellan 2013-2019 fick ePilot in 105 idéer till förbättringar där 38 av dessa har godkänts och demonstrerats i delprojekt. Sexton av delprojekten har använt JVTC Testbed Railway för test i en operativ miljö. Den tekniska mognadsnivån har varit mycket hög och i vissa fall resulterat i affärer. Delprojekten kan relateras till olika ämnen som:

 • Spårunderhåll
 • Fordonsunderhåll
 • Beslutsstöd
 • Digitalisering
 • eMaintenance
 • Informationslogistik
 • Industriell AI
 • Prognostics and health management (PHM)
 • Augmented reality (AR) / Virtual reality (VR)
 • Computer vision
 • eCollaboration
 • eChange Management
 • eGovernance
 • Affärsmodeller
 • Modeller för kostnad-nytta analys
 • Test och verifiering av innovationer

Läs delprojektens projektrapporter här.

Följaprojekt

Ett följaprojekt är ett projekt som inte finansieras av ePilot men har ett innehåll som betraktas som mycket intressant att följa eftersom projektet levererar lösningar och resultats som ligger i linje med ePilots verksamhet. Genom att ePilot kontinuerligt får ta del av resultaten, får följaprojekten i gengäld hjälp med att sprida information om följaprojektet till alla ePilot intressenter.