Hoppa till innehållet

006 STEG styrning av tågtrafik via elektronisk graf

Publicerad: 4 juni 2014

Huvuduppgiften inom detta delprojekt blir att undersöka huruvida man med hjälp av STEG, kan analysera det verkliga kapacitetsutnyttjandet ur ett underhållsperspektiv. Det vill säga att undersöka hur stor andel av de planerade tiderna som är reserverade för banarbeten verkligen utnyttjas.

Huvuduppgiften inom detta delprojekt var att undersöka huruvida man med hjälp av STEG, kan analysera det verkliga kapacitetsutnyttjandet ur ett underhållsperspektiv. Det vill säga att undersöka hur stor andel av de planerade tiderna som är reserverade för banarbeten verkligen utnyttjas. STEG utvecklades genom ett samarbete mellan Banverket (1997) och Uppsala Universitet. Sedan januari år 2010 har STEG använts i skarp drift vid trafikcentralerna i Boden och Norrköping. Hypotesen är att Trafikverket med hjälp av STEG kan få en kvalitetssäkrad och samlad bild av verklig beläggningsgrad i anläggning, vilket i sin tur kan bidra till en mer kvalitetssäkrad kapacitetstilldelningsprocess avseende optimering mellan trafik och underhåll.

Resultatbeskrivning

Följande slutsatser och resultat kan sammanfattas efter delprojektets slut:

  • Det är möjligt att med hjälp av STEG följa upp de banarbeten som har planerats och återkoppla utfallet till de som har varit med under kapacitetstilldelningsprocessen. På så sätt kan de som har varit med under planeringsskedet förbättra sitt arbete och på sikt kvalitetssäkra processen.
  • Istället för ett teoretisk värde på beläggningsgrad ur underhållsperspektiv så är det möjligt att erhålla verkliga värden och återkoppla inom Trafikverkets organisation, men också till underhållsentreprenörer och järnvägsföretag.
  • Då utfallet numera lagras för en längre period och en viss bandel stöttas forskning, utveckling och förbättring kring anläggningen och dess underhåll.
  • Projektet har redovisat ett antal exempel på möjlig presentation av resultat från analys av STEG-data.

Delprojektledare: Peter Söderholm, Trafikverket, Peter.soderholm@trafikverket.se

Projektparter: Trafikverket, Luleå tekniska universitet, Infranord

 

 

Nyheter för delprojekt 006 STEG