Hoppa till innehållet

021 Isolerade snöskydd

Publicerad: 23 november 2016

Utförare: Ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Järnvägstekniskt Centrum vid LTU och Sweco.

Idén presenterades av Fredrik Rosendahl   på referensgruppsmötet den 15 maj 2014. Då förslaget var att idén skulle testas på Malmbanan, dvs. utanför bandel 119, beslutade Trafikverket att projektet skulle genomföras via JVTC som i sin tur upphandlade Sweco för projektledning. Projektet startade hösten 2014 och slutrapporterades i november 2016.

021.png
Pilotväxel i Kirunavaara med beskrivning av de förändringar som gjorts.

I projektet testas ett nytt sätt att isolera snöskydden på spårväxlar, för att minimera ansamling av snö och is i växeln.

I diskussionerna med underhållsentreprenören samt en tillverkare för skydd till gruvindustrin togs en prototyp fram för ett utvecklat snöskydd med isolering för att få bättre effekt av den växelvärme som är en del av snöröjningsstrategin för spårväxlar. Utöver förbättrad isolering förses snöskydden med en yta som ska ge ökad friktion samt att de spårväxlar som har rörlig korsning, och är en del i projektet, får en större skylt samt belysning för att undvika uppkörningar.

Tio spårväxlar valdes ut för att installera de nya snöskydden. Nio på sträckan Kiruna – Riksgränsen och en spårväxel på sträckan Boden - Gällivare. Större skyltar och belysning installerades på 16st spårväxlar, 8st med de nya snöskydden och 8st med standardsnöskydden på samma driftsplats. Kirunavaara station valdes ut som pilotväxel för att finjustera och testa de nya snöskydden innan de övriga installationerna gjordes. Spårväxeln i Kirunavaara installerades i januari 2015 och de övriga på Norra Malmbanan installerades under perioden september-november 2015. Den sista installerades februari 2016 på Södra Malmbanan.

Resultaten har varit tvetydiga för de olika växlarna. Eftersom spårväxlarna inte hunnit vara installerade under en längre period så har inverkan på robustheten, avseende antalet fel, för vinterdrift varit svår att fastställa. Det inträffar bara ett fåtal fel per år på växlarna relaterat till snö och is. Det finns dock inget som tyder på att det blir ett högre felutfall med de nya snöskydden.
Det har inte skett några uppkörningar av de växlar som har fått belysning och skyltar. Pilotväxeln har visat på 25% högre energieffektivitet för växelvärmen, med det menas att det efter installation har förbrukats 25% mindre energi i form av kWh i jämförelse med referensväxel på samma station. Totalt sett så har testväxlarna, i jämförelse med referensväxlar, visat på resultat från 25% effektivare till 23% mindre effektiv. Tre har varit mer effektiva medan tre har visat en lägre effektivitet. Två växlar har haft problem med styrningen och två har inte det nödvändiga styrsystemet för att kunna följa upp energiåtgången. Underhållsentreprenörernas kommentarer kring de nya snöskydden är mycket positiva kring funktionen av dem, kring installationen finns det förbättringar som kan göras och har genomförts.