Hoppa till innehållet

035 Satellitövervakning (InSAR)

Publicerad: 8 februari 2017

Vid att lägga ihop minst två scener (satellitbilder) och studera förskjutningen däremellan kan man analysera rörelser vid järnvägsspåret.

Vid att lägga ihop minst två scener (satellitbilder) och studera förskjutningen däremellan kan man analysera rörelser som beskrivet nedan. Principerna är snarlika de för traditionell stereofotogrammetri. SAR (differentiell interferometrisk Syntetisk Apertur Radar) kan förenklat beskrivas som satellitövervakning, där deformationer i ett stort antal mätpunkter eller mätpixlar över en yta mäts genom jämförelser mellan satellitmätningar av samma yta, från olika datum. Metoden har i teorin mycket bra egenskaper med en mätnoggrannhet i höjdled ned emot decimal-millimeter och en hög upplösning i plan, från kvadratmeter och ned till kvadratdecimeter, beroende på precisionen i satelliten och antal mätningar man har i tid. Äldre satellitmätningar ger sämre datatäthet men utgör störst nytta då det finns möjlighet att gå tillbaks i tiden och analysera historiska data så långt tillbaka som det finns satellitbilder av denna typ över området, vilket i Sverige normalt innebär till början av 1990-talet. Detta ger möjlighet till en ytövervakning där deformationen i hela området kan dokumenteras och inte bara i enstaka mätpunkter och möjlighet att göra kompletterande undersökningar av områden där avvikande rörelsemönster kan misstänkas.

Resultatbeskrivning

Med medelpris på järnmalm 56 USD/ton (Q2-2016) representerar varje tåg i dag nästan 4 miljoner SEK. Prislappen på en dags driftsavbrott blir därmed uppemot 100 miljoner SEK för endast järnmalmtransporten. Alternativa transportvägar är utskeppning via Luleå hamn, som kan hantera mellan 80-160.000 ton om hamnen byggs ut (Trafikverket, 2015). Vägtransport är inte möjligt.

Delprojektledare: Öivind Lier, Sweco AB, oivind.lier@sweco.se

Projektparter: Sweco AB, Trafikverket, Luleå tekniska universitet