Hoppa till innehållet

040 Film från tåg (HUGO)

Publicerad: 8 februari 2017

Sammankoppling av tjänster som utvecklats för att filma järnvägens infrastruktur från ordinarie tåg och spela in lokförares observationer om banan, med molntjänst som visualiserar och analyserar spårets och fordonens tillstånd och tillståndsutveckling.

Syftet med projektet var att skapa bättre besluts- och uppföljningsunderlag för projektledare underhåll Trafikverket samt att resultaten från delprojektet kan komma användas i grundutbildning och forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet. Detta görs genom att koppla samman Trackoptic tjänster som utvecklats för att filma järnvägens infrastruktur från ordinarie tåg och spela in lokförares observationer om banan, med eMaintenance365 molntjänst som visualiserar och analyserar spårets och fordonens tillstånd och tillståndsutveckling. Detta för att snabbare kunna utveckla diagnos och prognos för beslutsunderlag som regelbundet kan följa hur infrastrukturens skick och dess omgivning utvecklas. Sedan används information till att visualisera och informera om avvikelser till ansvariga personer inom Trafikverket och till de som utför banunderhållet. På så sätt bidrar delprojektet till en mer robust anläggning och ett säkrare och effektivare banunderhåll.

Resultatbeskrivning

Trackoptics applikation för tågförarnas plattor skulle förses med integrerad knapp som tågförarna kan trycka på för akuta rapporter, vilken rapporterar exakt GPS-position. Lösningen blev fyra tydliga knappar. Funktionen förarrapportering är en tjänst där föraren via sin platta i förarhytten kompletterar akuta felrapporteringar. Genom ett knapptryck på plattan kompletteras felrapporteringen med bl.a GPS-position samt med filmat material och vägbeskrivning. Till exempel är detta en stor hjälp vid lokalisering och eftersök av skadat vilt. Det behövdes även testkörning av förarappen av tågförare i tågen, dvs i skarpt läge. Funktionen röstinspelning vid icke-akuta åtgärder testades inte i skarpt läge. Den funktionen är tänkt att användas vid icke akut rapportering, t ex fel i infrastrukturen som inte är akuta. Denna funktion har Trafikverket i dag inte resurser och organisation för att ta emot och organisera, utan fokus lades istället på akuta rapporter.

Delprojektledare: Timo Trolin, Trackoptic AB, timo.trolin@tracoptic.se

Projektparter: Trackoptic AB, Trafikverket, Luleå tekniska universitet, eMaintenance365