Hoppa till innehållet

042 MeTra

Publicerad: 8 februari 2017

Skapande en nytänkande innovativ samverkansplattform som medger utveckling av affärskoncept för järnvägsbranschens olika aktörer.

Sedan 2005 har ett arbete bedrivits inom JVTC, med syfte att med hjälp av olika typer av tillståndsdata kunna ge ett beslutsstöd, så att förebyggande åtgärder kan genomföras inom järnvägsområdet innan fel och störningar inträffar. Att arbeta med ett förebyggande synsätt istället för att arbeta avhjälpande när fel och brister uppkommer är ett mer kostnadseffektivt sätt att bedriva en underhållsverksamhet.

Delprojektets övergripande mål är att skapa en nytänkande innovativ samverkansplattform som medger utveckling av affärskoncept för järnvägsbranschens olika aktörer. Delprojektet kommer därmed i förlängningen att bidra till att övergripande mål inom ramen för JVTC:s och ePilot:s verksamhet uppnås. Detta med hjälp av information och informationsteknologi för drift och underhåll.

Resultatbeskrivning

En av leveranserna från MeTra-projektet var att ta fram en rapport beskrivande de affärsmässiga och tekniska fördelar som eMaintenance-lösningar för med sig inom det svenska järnvägssystemet samt återge hur mogen järnvägsbranschen är på att utnyttja lösningar likt dessa. Denna rapport återspeglar detta genom att beskriva den framtagna eMaintenance-lösningen för projektet samt genom att presentera resultat från intervjuer, observationer och workshops där branschens mognad för dessa typer av lösningar diskuterats.

Tjänsteplattformen framtagen inom ramen för detta projekt bygger på en liknande modell som den i delprojekt 028. Plattformen har även här implementerats som en molntjänst, dock med högre krav på driften då det inom detta projekt ställs krav på produktionsmiljö. Gällande anpassningen har även där vissa delar kunnat nyttjas från 028, däribland delarna som berör hjulprofilmätaren i Sunderbyn som även inom detta projekt ingår som en datakälla.

Delprojektledare: Anders Dalstål, eMaintenance365, Anders.dalstal@emaintenance365.se

Projektparter: eMaintenance365, Trafikverket, Luleå tekniska universitet