Hoppa till innehållet

045 ReRail

Publicerad: 8 februari 2017

ReRail installerades i spår, en prov- och kontrollplan sammanställdes för att följa upp och dokumentera ReRails egenskaper under provdriftsperioden samt att den extra ordinarie besiktningen/kontrollen genomförs under provdriftens första halvår.

Delprojektet mål är att säkerställa att ReRail installeras i spår, att en prov- och kontrollplan sammanställs för att följa upp och dokumenterar ReRails egenskaper under provdriftsperioden samt att den extra ordinarie besiktningen/kontrollen genomförs under provdriftens första halvår.

Resultatet kan användas som underlag till den fortsatta valideringen och EU-märkningen av ReRail som en ny rälprodukt, vilket är järnvägsbranschens motsvarighet till CE-märkning.

Resultatbeskrivning

Slutleveranserna är en ny rälprodukt som innebär att 10 mm av rälhuvudet ersätts med en borstålskappa som rullformats och härdas. Innovationen innebär att en gammal räl med skador på rälhuvudet kan återanvändas vilket reducerar koldioxidutsläpp radikalt, eftersom man slipper att nyproducera räl. Materialet i kappan har dessutom mycket bättre materialegenskaper än standardräl vilket minskar behov av rälsslipning och rälssmörjning. Rälsprodukten minskar också risk för urspårning genom att kappan eller rälstommen fortsätter att hålla ihop rälen vid ett ev. rälsbrott på kappan eller stommen.

Värde för intressenter är huvudsakligen att ReRail möjliggör en snabb och praktisk tillämpning att modifiera och återanvända ”utnött räl” och undvika rälsbyte. Rälsprodukten ReRail minskar behovet av räls vilket ger både miljömässiga som ekonomiska vinster. Beräkningar visar att underhållskostnaderna kan halveras och livslängden ökas. I detta delprojekt är leveransen;

  • Installation av ReRail på driftplats Luleå i spår 21 som en 8 m lång passräl
  • Upprättande av prov- och kontrollplan, samt
  • Extra besiktning under provdriftens första halvår

Delprojektledare: Anders Sundgren, ReRail, Anders.sundgren@rerail.com

Projektparter: Rerail, Trafikverket, Luleå tekniska universitet