Hoppa till innehållet

243 Crowdsourcing - innovationsupphandling

Publicerad: 27 augusti 2019

Crowdsourcing - innovationsupphandling

ePilot är ett samverkansprojekt för implementering av forsknings- och utvecklingsresultat inom området drift- och underhåll med fokus på tillståndsbaserat underhåll med syfte att implementera resultat från forskning och utveckling.  

I detta delprojekt studeras möjligheten att implementera resultat från innovationer i offentlig verksamhet, i detta fall inom infrastrukturförvaltaren Trafikverkets ansvar. Detta genom att använda upphandlade baskontrakt, idégenerering via innovationstävlingar (crowdsourcing) samt innovationsupphandling.

Resultaten påvisar att det finns stora möjligheter till ökad implementering av nya lösningar i baskontrakt. Detta genom att det redan vid annonsering av en upphandling framgår att baskontraktet har utrymme för innovationer, dela på ansvar och risk mellan parterna samt en ökad erfarenhetsåterföring mellan Trafikverkets projektledare inom underhåll. Crowdsourcing och innovationsupphandling är verktyg som kan stimulera och möjliggöra implementering av nya innovationer.

För att stötta implementering av innovationer är det viktigt att ha en implementeringsstödjande funktion. Denna bör löpa tvärs genom organisationen och hitta lösningar på frågor som bl.a. ansvar för implementering, framtagning av utbildning samt förändring av regelverk och arbetssätt.

Delprojektparter: Luleå tekniska universitet, Trafikverket och Omicold.

Delprojektledare: Ulla Juntti, Omicold.