Hoppa till innehållet

Keynote Speakers

Publicerad: 14 oktober 2016
Jan Moström

Jan Moström

VD och koncernchef, LKAB - Sverige

 

TALENS TITEL: Positionering för en marknad för förändring

LKAB är en internationell och högteknologisk gruv- och mineralgrupp som minskar och uppgraderar den unika järnmalmen i norra Sverige för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och ambitionen är att vara en av branschens mest innovativa, resurseffektiva och ansvariga företag. Koncernen omsatte över 16 miljarder kronor 2015 och sysselsätter cirka 4500 personer i 13 länder. Övrig koncernverksamhet omfattar industrimineraler, borrsystem, järnvägstransporter, rockwork-tjänster och fastighetsförvaltning

Jesus Retuerto Espiritu

Jesus Retuerto Espiritu

Global Workshop Operations Manager Atlas Copco Mining and Rock Excavation Service Division (MRS) Atlas Copco Rock Drills AB - Sverige.

 

TALENS TITEL: Standardisering och bästa praxis inom Workshop Operations hos Atlas Copco

Jesus Retuerto är mekanisk ingenjör från National University of Engineering, Peru. 30 års erfarenhet av underhållsförvaltning som tillämpas på gruvindustrin (underjordisk och öppen grop) Arbetade i 10 år för gruvföretag i Peru, var hans sista ställning underhållsintendent. Arbetet i 7 år som National and International Maintenance Management Consultant och han har arbetat i 13 år i Sverige och arbetat med cirka 35 länder under sina olika positioner. Hans huvudsakliga kunskaper omfattar: hantering, utveckling, analys och djup förståelse av delar och serviceperioder, organisationer, flödesprocesser och KPIs baserat på affärssaker, hantering av underhållsavdelningar och serviceavtal, underhållsfilosofi, rapportering och IT / IS-applikationer relaterade till delar Och serviceverksamhet, revisionstjänst, genomförande av LEED, inrätta ytor / underjordiska verkstäder och ombyggnadscentraler (förhandsstudie, affärscase, investeringsapplikation, arbetsflödesprocess, layout, standardoperativa förfaranden, KPI, implementering och uppföljning).

Lena Abrahamsson

Prof. Lena Abrahamsson

Ordförande professor i Human Work Science vid Luleå tekniska universitet - Sverige

 

TALENS TITEL : Attraktiva och hållbara arbetsytor inom gruvindustrin

Lena Abrahamsson är ordförande professor i Human Work Science vid Luleå tekniska universitet. Hennes forskning omfattar produktions- och organisationsförändringar, arbetsplatsinlärning, hälsa och säkerhet och könsfrågor i industrivirksomheter. Hon är idag aktiv i flera projekt om gruvdrift och hållbar utveckling . Dessutom är hon vice ordförande i Forte (Sveriges Forskningsråd för hälsa, arbetsliv och välfärd) samt medlem av rådgivande rådet för arbetsmiljöverket. Vid Luleå tekniska universitet är hon vice dekan för naturvetenskapliga fakulteten

Cuthbert Musingwini

Prof. Cuthbert Musingwini

Chef för skolan för gruvteknik

Universitetet i Witwatersrand, Johannesburg - Sydafrika

 

TALENS TITEL: Min planering och minskande arbetsproduktivitet

Prof. Cuthbert innehar bachelorprogram (MSc), MSc och doktorsexamen i Mining Engineering. Hans fokusområden är optimering i min planering och mina finansiella värderingar. Över 20 års erfarenhet av gruvteknik spreds över min produktionsledning och planering, konsultation och akademi. Han har tidigare arbetat som associerad konsult för MineQuest och Venmyn (nu Venmyn Deloitte). Prof. Cuthbert är ordförande för det sydafrikanska institutet för gruvdrift och metallurgi (SAIMM) för 2016/2017, en medlem av SAIMM och är registrerad som professionell gruvingenjör med Engineering Council of South Africa (ECSA). Han är också medlem i International Society of Mining Professors (SOMP). Prof. Cuthbert tjänstgör som en förvaltningsredaktör för International Journal of Mining, Reclamation och Environment publicerad av Taylor and Francis Group och är också medlem i Redaktionsstyrelsen för Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Prof. Cuthbert tjänstgör i Internationella organisationskommittén för val av planering och utrustning av utrustning (MPES) och var ordförande för MPES 2015 som Sydafrika var privilegierad att vara värd för första gången i konferensens 25-åriga historia.

Staffan Sandström

Staffan Sandström

Direktörsteknik Boliden AB

Som teknisk direktör för Boliden Mines ansvarar Staffan för FoU-verksamhet och affärsutveckling inom Boliden Mines. Bolidens gruvor präglas av en hög grad av mekanisering med hög produktivitetsnivå och god lönsamhet. För att upprätthålla denna position är huvudfokus för Boliden Mines idag att fortsätta elektrifiering, digitalisering och automation. Boliden har varit i framkant inom dessa teknologier de senaste åren, särskilt när det gäller mineralbearbetning. Staffan har en civilingenjör Från LTU började han sin karriär i Boliden som bergmekanikeringenjör 1985. År 1994 flyttade han över till produktion och har haft ledande befattningar i flera av Bolidens gruvor. Han har varit medlem i toppledningen i Boliden Mines sedan 2005 och i 2012 anställde Staffan som teknisk direktör. Staffan är för närvarande ordförande i Bergforsk och styrelseledamot i NCLC KIC Raw Materials samt SIP STRIM. Han har också tidigare varit ordförande för Rock Technology Center (RTC).

Sukumar Bandopadhyay

Prof. Sukumar Bandopadhyay

Direktör för Afrikanska forskningscentret för hållbar mining och miljö vid Mohammed VI Universitet Polytechnic (UM6P), Benguerir - Marocko

 

TALENS TITEL: Gruvavslutning, hållbar utveckling och företagens sociala ansvar: En växande paradigm i min planering

Prof. Sukumar bandopadhay fick sin B.Sc. Grad i gruvteknik och M. Tech grad i min planering från Banaras Hindu University, Indien. Han har en MS-examen i gruvteknik och operationsforskning och en doktorsexamen. Grad i gruvteknik från Pennsylvania State University. Hans forskningsintressen är i kolbrytning, gruvdrift i Arktis, Operationsforskning och dataprogram, min hälsa och säkerhet, Mine Ventilation, Neurala nätverk och Support Vector Machine, Keramiska Membraner och Energimaterial. Dr Sukumar Bandopadhyay är direktör för Afrikanska forskningscentret för hållbar mining och miljö vid Mohammed VI University Polytechnic (UM6P), Benguerir, Marocko. Dr Bandopadhyay är grundare av det internationella arktiska gruvrådet och var medredaktör av förfarandet vid första och andra internationella symposiet om gruvdrift i Arktis. Han är också redaktör för 30-talets förhandlingar. Och 37: e internationella symposiet om tillämpning av datorer och verksamhetsforskning inom mineralindustrin, och en medredaktör av de 10: e förhandlingarna. US / North American Mine Ventilation Symposium. Han har över hundra sextio peer-reviewed publikationer i professionella tidskrifter och symposiumförfaranden. Han tjänstgjorde som gästprofessor vid Luleå universitet i Sverige. Han har också tjänat på FN: s utvecklingsprogram (UNDP) som en TOKTEN-konsult.

Prof. Erling Nordlund

Prof. Erling Nordlund

Professor och chef, div. Mining and Rock Engineering, Luleå tekniska universitet-Sverige

 

TALENS TITEL: Rock support for deep underground mining

Erling Nordlund är ordförande och professor i gruv- och bergteknik vid Gruv- och geotekniska avdelningen, Luleå tekniska universitet, Luleå Sverige sedan 2005 och professor i bergmekanik sedan 1998. Han har 30 års erfarenhet av forskning, tillsyn och undervisning I bergmekanik. Forskningen har t ex täckt grundstudier av deformations- och misslyckningsprocessen i bergarter med hjälp av experimentella och teoretiska metoder, bergmekanik för civilingenjör och gruvproblem, både statiska och dynamiska numeriska problem och djupbrytning: rockmassage och bergstöd - Rock mass interaktion. Han har författat eller medförfattat mer än 150 tekniska och vetenskapliga publikationer.

Morteza Osanloo

Prof. Morteza Osanloo

Professor vid Institutionen för gruvteknik Amirkabir tekniska universitet (Teherans polyteknik) - Iran

 

TALENS TITEL: Med utsikt över gruvförhållanden år 2037: Mineral resurs, Mineable reserv och mining aspekter

Morteza Osanloo är en full professor vid gruv- och metallurgiska avdelningen för Amirkabir tekniska universitet (Teheran Polytechnique). Han tjänade sin doktorsexamen i geologisk teknik med tonvikt på miningsteknik från universitetet i Oklahoma-Norman 1982. Innan han gick på utbildningsnivå arbetade han som en iransk minövervakare i operationsavdelningen i Sarcheshmeh open-pit koppar gruvkomplex. Osanloo erkändes som den framstående professorn i gruvteknik genom att organisera utskottet för MPES, CAMI och SWEMP konferenser i Banff i Kanada 2009. Han övervakade mer än 200 grundutbildningar och examensarbeten. Prof. Osanloo har publicerat ca 250 papper i internationella tidskrifter, symposier och konferenser; Och han hade också flera nyckeltal i Iran och runt om i världen. Prof. Osanloo har författat flera böcker som Surface mining, borrning, kolteknik, minåtervinning, karakterisering av minavfall, avskalningsgrad och dess roll i min planering och design på persiska. Gruvboken har uppnått nationell utmärkelse av årets bok (3 gånger) Han är i redaktionen för flera internationella tidskrifter och även medlem i vetenskapliga utskottet av flera internationella symposier / konferenser.

Dr. Zhenqi Hu

Prof. Zhenqi Hu

Institut för markåtervinning och ekologisk restaurering Kina University of Mining and Technology - Peking - Kina

 

TEKNISKA TITEL: Innovationer av sänkningsarealer för underjordiska kolgruvor i Kina

Professor Hu fick sin doktorsexamen, ME och BE i mina mätningar från Kinas universitet för mining och teknik 1991, 1987 och 1984. Hans stora forskningsintressen är landåtervinning och ekologisk restaurering, gruvmiljö, tillämpning av 3S (RS, GPS och GIS) i mark- och miljövetenskap, markanvändning och förvaltning. Han är chef för Engineering Research Center of Minesmiljö och ekologisk säkerhet vid Kinas ministerium för utbildning och direktören för Institute of Land Reclamation and Ecological Restoration, Kina University of Mining and Technology (Beijing). Han är medlem i Koordinerande kommitté för internationell anslutning av landåtervinningsmän (företrädare för Kina), chefredaktör för International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment och biträdande chef för landåtervinning yrkesutskott av China Coal Society. Han fick ASMR (American Society of Mining and Reclamation) Årets forskning 2009.

Prof. Gurdeep Singh

Prof. Gurdeep Singh

Institutionen för miljövetenskap och teknik Indiska Tekniska Högskolan (ISM), Dhanbad (Indien), Tidigare vice kansler, Vinoba Bhave University och Förste ordförande, Statlig miljökonsekvensbedömning, Jharkhand - Indien

 

TALENS TITEL: Utveckling av en hållbar miningram: En fallstudie av Goa Mining Region

Prof. Gurdeep singh är B.Sc. (Hons) Kemi, Civilingenjör, Ph.D. ISM, Dhanbad. Han har 25 års undervisning / forskning / HRD / konsulttjänster, över 16 år som professor (sedan augusti 1993). Tillsammans med akademisk administration erfarenhet av 23 år, ca 10 år som chef, CME / ESE ISMU, Dhanbad. Specialisering. Prof. Gurdeep Singh är grundare av Centrum för Myntmiljö, ISM, Dhanbad. Han startade de unika akademiska programmen: M.Tech in Environmental Science & Engineering (1990) och B.Tech in Environmental Engineering (2006). Hans forskningsområden är: Vatten och luftförorening; Miljömässiga aspekter av användning av fast avfallshantering; MKB och miljörevision. Han har cirka 25 års undervisning, forskning, HRD / konsulttjänster. Han har genomfört 9 FoU-projekt sponsrade av MOEF, Världsbanken och MHRD. Han har publicerat ca 224 forskningshandlingar, redigerat 9 böcker och guidade 17 Ph.D-studenter. Han är också på redaktionen för få tidskrifter och är associerad med olika yrkesorganisationer såsom MGMI, MEAI, IAEM, IGS, SGAT, IAAPC, IES, etc.

Diego photo 2.jpg

Prof. Diego Galar

Div. Chef Tecnalia Inspirerande Företag - Spanien

 

TALENS TITEL: Mine 4.0: Det nya paradigmet för processer

 
Dr. Diego Galar är professor i tillståndsövervakning inom divisionen drift och underhållsteknik vid LTU, Luleå tekniska universitet där han samordnar flera H2020-projekt relaterade till olika aspekter av cybersystem, Industry 4.0, IoT eller Industrial Big Data. Han var också inblandad i SKF UTC-centret i Luleå med fokus på SMART-lager. Han är också aktivt involverad i nationella projekt med den svenska industrin och finansieras också av svenska nationella myndigheter som Vinnova. Han är också huvudforskare i Tecnalia (Spanien), chef för underhålls- och tillförlitelsegruppen med divisionen Industri och Transport. Han har författat mer än fyrahundra tidskrifts- och konferenspapper, böcker och tekniska rapporter om underhåll, arbetar också som ledamot av redaktionskommittéer, vetenskapliga utskott och ordförande internationella tidskrifter och konferenser och aktivt deltar i nationella och internationella kommittéer för standardisering och FoU I frågor om tillförlitlighet och underhåll. På den internationella arenan har han besökt professor i Polytechnic of Braganza (Portugal), University of Valencia och NIU (USA) och Universidad Pontificia Católica de Chile. För närvarande är han gästprofessor vid University of Sunderland (Storbritannien), University of Maryland (USA) och Chongqing University i Kina.