Hoppa till innehållet

Riktlinjer för författare

Utvalda papper kommer att publiceras i International Journal of System Assurance Engineering och Management (IJSAEM)

Villkor för publicering av en artikel i eMaintenance2019 är följande:

  • Artikeln måste vara originalmaterial, inte tidigare publicerat eller betraktat för offentliggörande någon annanstans.
  • Endast artiklar som har godkänts i granskningsprocessen och som godkänns av redaktörerna kommer att publiceras.
  • Inlämning av en artikel innebär att minst en författare kommer att delta i eMaintenance2019 för att presentera artikeln.
  • Författare måste ha överfört upphovsrätten till eMaintenance2019.
  • Minst en författare måste ha registrerat sig för konferensen och konferensavgiften måste ha mottagits av arrangörerna (inom en tidsfrist som kommer att ges senare).
  • Ibland kan administrativa förfaranden för betalning av konferensavgiften ta tid. Vi rekommenderar författarna att inte vänta till sista stund, utan att göra arrangemangen i god tid.

Mallar

Inskick