Kontakta oss - Drift och underhållsteknik

Uday Kumar

Kumar, Uday - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491826
Alexandra Lund Cipolla

Lund Cipolla, Alexandra - Institutionsadministratör

Organisation: Drift och underhållsteknik, VSS SBN, Drift, underhåll och akustik, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491846
Rum: F718 - Luleå»
Veronica Jägare

Jägare, Veronica - Biträdande verksamhetsledare

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491629