Disputation Jan Block, Drift och underhållsteknik

21 nov. 2017, 09:30 - 10:30
Luleå, F1031
Engelska

Part-out Based Spares Provisioning and Management – A Study for Aircraft Retirement Phase

Block, Jan - Industridoktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser