Hoppa till innehållet
Pressfoto: Christer Stenström Foto: Katarina Grankvist
Pressfoto: Christer Stenström Foto: Katarina Grankvist Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare tilldelas bästa europeiska doktorsavhandling i underhållsteknik

Publicerad: 10 maj 2016

Christer Stenström, drift och underhållsteknik, har belönats med EFNMS Excellence Award for the Best European PhD Thesis in Maintenance, av European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS). Titeln på avhandlingen är “Operation and maintenance performance of rail infrastructure: Model and methods”.

Christer har studerat olika metoder för att bättre kunna följa upp och rikta underhållsinsatser inom järnvägar.

–  I korthet behandlar uppsatsen ramverk för uppföljning av underhåll, styrkort och nyckeltal, tillgänglighetsmått, underhållsindex, kostnad-nytta-analys avseende förebyggande underhåll, samt simulering av underhållstider i spår, säger Christer Stenström.

Arbetet med ramverk och metoder för uppföljning av underhållsinsatser initierades av professor Uday Kumar inom oljeindustrin, och togs sedan vidare till järnvägar tillsammans med professor Aditya Parida och doktor Thomas Åhrén. Christers avhandling är den fjärde inom området. Handledning tillhandahölls av Aditya och Uday.

Prisutdelningen sker under EuroMaintenance 2016, i Aten 31:a maj. Sponsor är Salvetti Foundation, Italien.

Taggar