Hoppa till innehållet
Professor Uday Kumar - Pressfoto -
Professor Uday Kumar emottager Nordeas pris. Foto: Leif Nyberg. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framgångsrik forskare får Nordeas pris

Publicerad: 10 november 2014

Nordeas Norrlandsstiftelse inrättade 2006 ett vetenskapligt pris till forskare vid Luleå tekniska universitet. Priset tilldelas en framträdande forskare med god utvecklingspotential och vars forskning bidrar till tillväxt och utveckling. Forskaren ska också vara en god förebild för Luleå tekniska universitet.

–  Jag är nöjd och glad över att ta emot Nordeas Vetenskaplig pris 2014. Det känns fantastiskt roligt och som ett erkännande för vår forskning och våra innovationer. Jag känner tacksamhet till mina medarbetare och min forskargrupp för deras stöd i det här, säger professor Uday Kumar.

Motiveringen:

Uday Kumar fick sin grundexamen i bergteknik 1979 från Indien och började sin vetenskapliga karriär som doktorand vid Luleå tekniska universitet 1986. Innan dess arbetade han flera år inom gruvindustrin i Indien, en erfarenhet som förmodligen bidragit till hans naturliga och framgångsrika sätt att kommunicera med industrin. År 2001, blev han professor i Drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet. På bara några år lyckades han bygga upp och etablera den då nystartade forskargruppen Drift och underhållsteknik, som rönt stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. Uday Kumar och hans forskargrupps arbete har resulterat i stora energibesparingar och därmed ett mer hållbart samhälle - med möjlighet att spara miljarder åt samhället. Forskargruppen utgör dessutom en grund till utveckling av nya tjänster med stor potential för tillväxt i regionen. Forskningsämnet Drift och underhållsteknik arbetar inom järnväg, flyg, maskiner och gruvdrift. Uday Kumar är även föreståndare för Järnvägstekniskt centrum (JVTC), vid Luleå tekniska universitet, i vilket han bidragit till en lyckad integration av forskning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Priskommittén

Priskommittén utgjordes av rektor Johan Sterte, dekanus vid tekniska fakultetsnämnden respektive filosofiska fakultetsnämnden vid Luleå tekniska universitet, en ledamot av Nordeas Norrlandsstiftelse samt kontorschefen vid Nordeas kontor i Luleå, tillika ordförande. Prissumman är 100 000 kronor.

Forskningsämnet för Drift och underhållsteknik har under de 10 åren av sin existens vuxit i storlek. Vid slutet av år 2011 hade divisionen 17 fakultetspersonal, 5 professorer inrättade, 5 PostDocs och 23 doktorander (inklusive industri- och externa doktorander).

Uday Kumar

Kumar, Uday - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491826

Taggar