Forskning ska rädda Malmbanan

I media: Forskning ska rädda Malmbanan

Publicerad: 12 februari 2019

Doktoranden Saad Ahmed Khan har ägnat de fyra senaste åren åt att forska kring hur smörjning av rälsen kan minska järnvägsslitaget. Smörjning av rälsen kan minska slitaget på Malmbanan med 60 procent, enligt forskning vid Luleå tekniska universitet.

Saad Ahmed Khan

Khan, Saad Ahmed -

Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F111 - Luleå»