Forskarutbildningsprogram och kurser

Publicerad: 5 september 2017

Utbildning på Luleå tekniska högskola omfattar två högre grader: Licentiatexamen i teknik och doktorsexamen. Det tar vanligtvis fyra år att erhålla doktorsexamen och ungefär hälften av tiden för att få en licentiatexamen. Följande kurser på forskarnivå erbjuds av divisionen Drift och underhållsteknik:

 • Avancerat underhåll: Teori och tillämpning
 • Tillämpad tillförlitlighetsteknik
 • Asset Engineering and Management
 • Livscykelkostnad (LCC): Teori och tillämpning
 • Prestationsmätning och hantering
 • Produktsupport och industriella tjänster
 • Forskningsmetodik i teknik
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Stokastiska Modeller för Tillförlitlighet Analys och underhåll Optimering
 • Avancerad Reliability Engineering
 • Foundation of Fuzzy Set och fuzzy logic för industriell tillämpning