Researchsubject eislab

EISLAB Embedded EMC

Forskningen bedrivs på grundläggande elektromagnetiska problem med både simuleringar och experimentella metoder. Simuleringar görs med PEEC synsätt och det experimentella arbetet är inriktat på EMC hinder.

Mer information på den engelska sidan