Researchsubject eislab

EISLAB Elektronikdesign

Gruppen för Elektronikdesign vid EISLAB bedriver forskning på analog och mixed-signal design för sensorsystem, inbyggda system och elektroniska fordon.

Mer information på den engelska sidan