Kvantifiering av det potentiella hotet mot Galileo från konstgjorda bullerkällor

Publicerad: 10 november 2011

Utvecklingen av Galileo-systemet kommer att avsevärt förbättra den redan höga noggrannhet, tillgänglighet, tillförlitlighet och integritet som nuvarande system satellitnavigering.

Mer information finns på den engelska sidan