Materialkarakterisering med ultraljud

Publicerad: 10 november 2011

Syftet med detta projekt är att utveckla metoder för karakterisering av materialets egenskaper med hjälp av ultraljud.

Mer information finns på den engelska sidan