Nya opto-akustiska metoder för att bestämma egenskaper hos komplexa suspensioner

Publicerad: 10 november 2011

Syftet med projektet är att utveckla ny mätteknik som kan användas för att bestämma egenskaper hos komplexa suspensioner. Ett exempel på en komplex suspension av pappersmassa, där slanka fibrer av olika storlekar, fina material och vatten blandas till en suspension. Andra exempel är blod, Intralipid lösning eller andra biologiska och biomedicinska suspensioner.