Teknik för Mobile Sensor Fusion

Publicerad: 10 november 2011

Projektet fokuserar på hur man använder sensorer för fjärr visualisering och uppskattning av viktiga parametrar för ett autonomt system. Tekniken ska vara där för att hjälpa människor.

Mer information på den engelska sidan