Researchsubject eislab

EISLAB Sensorsystem

Publicerad: 29 september 2011

Vi utvecklar både ultraljud, optiska källor och mottagare för att mäta ytans geometri, position och hastighet på fasta föremål, vätskor, gaser och suspensioner. Forskning utförs också på mätningar av temperatur och tryck i vätskor samt koncentration och fysikaliska egenskaper på suspensioners beståndsdelar.

Mer information på den engelska sidan