Ämnesföreträdare

Jerker Delsing

Delsing, Jerker - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491898

Professor

Jonas Ekman

Ekman, Jonas - Professor, Prefekt

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492828

Gästprofessor

Giulio Antonini

Antonini, Giulio - Gästprofessor

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik

Biträdande professor

Fredrik Sandin

Sandin, Fredrik - Biträdande professor

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493163
Jan van Deventer

van Deventer, Jan - Biträdande professor

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493316

Universitetslektor

Jonny Johansson

Johansson, Jonny - Universitetslektor, Docent, Huvudansvarig utbildningsledare

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491703
Torbjörn Löfqvist

Löfqvist, Torbjörn - Universitetslektor

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491777

Biträdande universitetslektor

Chouhan, Shailesh - Biträdande universitetslektor

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492165

Post doktor

Maria De Lauretis

De Lauretis, Maria - Post doktor

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492296

Doktorand

Sarthak Acharya

Acharya, Sarthak - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492042
Kim Albertsson

Albertsson, Kim - Doktorand, Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Abdullah Aziz

Aziz, Abdullah - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492175

Borngrund, Carl - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik

Chiquito, Alex - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik

Ekström, Karl - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Jaime Garcia

Garcia, Jaime - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492138
Saleha Javed

Javed, Saleha - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Jacob Nilsson

Nilsson, Jacob - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Teknologkåren, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493867
Mattias Nilsson

Nilsson, Mattias - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493458
Emanuel Palm

Palm, Emanuel - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492819
Cristina Paniagua

Paniagua, Cristina - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493858
Aparajita Tripathy

Tripathy, Aparajita - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491041
Sreelakshmi Vattaparambil Sudarsan

Vattaparambil Sudarsan, Sreelakshmi - Doktorand

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493822

Forskningsing 1:e

Joakim Nilsson

Nilsson, Joakim - Forskningsing 1:e

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492296

Tekniker

Andreas Nilsson

Nilsson, Andreas - Tekniksamordnare

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493333