Hoppa till innehållet

Elektroniksystem

Forskningsämnet elektroniksystem omfattar elektronikdesign, mätteknik och elektromagnetisk kompatibilitet för styrning, övervakning och instrumentering av tekniska processer och system. Områdena presenteras mer i detalj nedan. Vår forskning har ofta anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Vår forskargrupp ansvarar för flertalet kurser på grund- och avancerad nivå vid lärosätet och förfogar över tre laboratorium: EMC-labbet, fotoakustiklabbet och mikroelektroniklabbet.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), dekorativ bild
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Trådlös radioteknik är genomgripande och det sker hela tiden en stadig ökning av elektroniska komponenter i vardagen. På Luleå tekniska universitet forskar och undervisar vi om elektromagnetisk kompatibilitet, EMC.

Elektronikdesign, dekorativ bild
Elektronikdesign

Gruppen för elektronikdesign bedriver forskning på analog och mixed-signal design för sensorsystem, inbyggda system och elektroniska fordon. Gruppen täcker ett brett spektrum av projekt, allt från högeffektiv motorstyrning, trådlösa plattformar för sensornätverk, till transistordesign på kisel. Gruppen har genom Europractice samarbetsmöjligheter att tillverka design på chip i ett brett spektrum av processer. Ett välutrustat mikroelektroniklaboratorium möjliggör hantering och montering av chip, såsom matrisbindning och trådbindning, samt traditionell ytmonteringsteknik. Laboratoriet är också välutrustat för mätning av/på chip.

Tankexperiment
Mätteknik

Mätteknikgruppens aktiviteter är fokuserade kring i huvudsak två områden, ultraljud för biomedcinska tillämpningar samt högeffektultraljud för processintensifiering. Inom biomedcin är verksamheten inriktad mot tunna 2D sensorarrayer med tillhörande elektronik. Nästa steg är att miniatyrisera tekniken och istället använda piezoelektriska mikroelektromekaniska arrayer, PMUTs där elektronk för styrning, sändning, mottagning och signabehandling integreras nära arrayen. Ultraljud med väentligt högre effekt används för processintensifiering i olika kemiska eller fysikaliska processflöden. Tillsammans med adelningen för teknisk akustik har vi genom att använda samverkande resonanta struktuerer visat att tekniken ger positiva effekter på kemiska processer som t.ex. lakning av mineral. Forskningen är inriktad mot metoder för optimering av fysikaliska intensfieringsprocesser.

PEEC-gruppen, Luleå tekniska universitet Foto: Linda Alfredsson
PEEC-gruppen får projektbidrag från Vetenskapsrådet

Forskning inom elektrodynamisk modellering vid Luleå tekniska universitet ska förhoppningsvis bidra till mer energieffektiva kraftelektronikkomponenter. Projektet Modeller för skineffekt för modellering av kommande generationers krafthalvledarmoduler har fått finansiering av Vetenskapsrådet.

Foto: Pixabay
Störningsfri laddning av elektriska flygplan

Kan en laddstation för elflygplan påverka annan elektrisk utrustning på en flygplats? Det ska forskare vid Luleå tekniska universitet ta reda på. Utredningen är en del i ett projekt som syftar till att sätta upp en teststräcka för eldriven flygtaxi mellan Skellefteå Airport och batterifabriken Northvolt.

EU-flagga  Foto: Pixabay
Universitetet blir nytt Europauniversitet

Luleå tekniska universitet och fyra andra svenska lärosäten har utsetts till nya Europauniversitet inom ramen för en satsning från EU-kommissionen.

Chris Nieto, Luleå tekniska universitet
Ny plattform för säkrare uppdrag i rymden

Forskargruppen i rymdtekniska system har utvecklat ett nytt instrument, en friktionsfri plattform, för att efterlikna hur rymdfarkoster rör sig i omloppsbana. Målet är att göra framtida rymduppdrag säkrare och mer bränsleeffektiva.

Space Innovation Forum
Stort intresse för rymdkonferens om nya affärsmöjligheter

Rymdindustrin, akademin och leverantörer mobiliserar för att möjliggöra att Norrbotten kan dra fördel av den starka tillväxt som rymdindustrin står inför. Konferensen Space Innovation Forum har ägt rum i Kiruna och denna gång var temat affärsmöjligheter på den snabbväxande satellitmarknaden.

Proocess IT Innovation
Arbetar för svensk EU-nod

Process IT Innovations är tillsammans med systerorganisationen Automation Region och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) initiativtagare till arbetet att bli en nationell kandidat till EDIH – European digital innovation hubs.