Hoppa till innehållet

Elektroniksystem

Forskningsämnet elektroniksystem omfattar elektronikdesign, mätteknik och elektromagnetisk kompatibilitet för styrning, övervakning och instrumentering av tekniska processer och system. Vår forskning har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Vår forskargrupp ansvarar för och förfogar över tre laboratorium: EMC-labbet, fotoakustiklabbet och mikroelektroniklabbet.