Hoppa till innehållet

Störningsfri laddning av elektriska flygplan

Publicerad: 26 november 2021

Kan en laddstation för elflygplan påverka annan elektrisk utrustning på en flygplats? Det ska forskare vid Luleå tekniska universitet ta reda på. Utredningen är en del i ett projekt som syftar till att sätta upp en teststräcka för eldriven flygtaxi mellan Skellefteå Airport och batterifabriken Northvolt.

Teststräckan utgör 25 kilometer mellan Skellefteå Airport och batterifabriken Northvolt Ett. Med bil tar resan en halvtimma, med elektrisk flygtaxi åtta minuter. Resan är tänkt att genomföras med en så kallat eVTOL-farkost, det vill säga en eldriven flygfarkost som startar och landar vertikalt. För att ”tanka” flygplanet kommer det behövas laddstationer avsedda för elektrifierad luftfart vilka innehåller kraftig elektronik och hög spänning. Det finns regelverk och gränsvärden för hur den elektromagnetiska strålningen från elektroniska apparater får störa annan omkringliggande teknik och utrustning. I projektet ska forskarna vid Luleå tekniska universitet ta reda på hur den här elektromagnetiska interferensen, EMI, fungerar i relation till en flygplats.

– Vi ska kartlägga vilka regelverk som finns för att i nästa läge kunna ställa krav på den här typen av installationer. Genom mätningar, simuleringar och modellering hoppas vi också kunna skapa oss en helhetsbild av de utmaningar som EMI skapar i flygplatsmiljö, säger Jonny Johansson, professor i elektroniksystem vid Luleå tekniska universitet.

– Arbetet bidrar till det säkerhetsarbete som omger flygsvärlden i vilken vi nu ser en kommande stor ökning av elektrifierade farkoster.  

Grön utveckling

På Luleå tekniska universitet finns mångårig forskningserfarenhet inom området EMI och EMC, elektromagnetisk kompatibilitet. Att forskningen nu kopplar an till den gröna omställning som sker i Västerbotten och Norrbotten, är enligt Jonny Johansson både inspirerande och utvecklande.

– Elektrifieringen öppnar för frågor kring elektroteknik och dess applikationer, drivsystem och batterihantering, för att bara nämna några exempel. Att nya företag etablerar sig i vår region skapar möjlighet för oss att hitta nya samarbetspartners och intressanta projekt.

Projektet Teststräcka för eVTOL är en genomförbarhetsstudie vars övergripande mål är att analysera och utvärdera förutsättningarna för omställningen till fossilfritt flyg 2045. Det görs genom att påskynda den första kommersiella trafiken med eldrivna, luftburna fordon.

Kontakt

Jonny Johansson

Jonny Johansson, Professor

Telefon: 0920-491703
Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik