Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Elkraftteknik

Publicerad: 29 december 2011

Forskningsämnet elkraftteknik omfattar studier av hållbara system för elgenerering, transport av elektrisk energi samt växelverkan mellan elnät, elgenerering och elanvändning.

Vi lever i en tid av förändringar

Forskning och utveckling i elektriska kraftsystem har funnits i mer än ett sekel, börjat med Edisons elektriska glödlampa. Det moderna samhället i de flesta delar av världen bygger helt på tillgången på ren, säker, tillförlitlig och billig el nästan var som helst. Efter flera decennier utan stora förändringar i det elektriska kraftsystemet har det de senaste åren skett stora förändringar i organisationen av den elektriska kraftindustrin, i elproduktionskällor och enligt många är detta bara början. Stora förändringar väntas också i elanvändningen och i elnätet

En av de grundläggande förändringarna av elmarknaden är uppdelningen i separata företag för produktion, distribution och transmission, där Sverige redan har kommit mycket långt. Produktion och handel med el är öppna marknader, medan distribution och transmission är reglerade monopol. Vind- och solkraft tar över som produktionskällor, andra länder leder denna övergång. Energieffektiv elektrisk utrustning ersätter befintlig utrustning, där elektrisk belysning är den mest synliga delen av detta. Framtiden kommer sannolikt visa ytterligare utveckling som elektrifiering av transportsektorn (som redan har skett i Sverige när det gäller järnvägen), elektriska värmepumpar (även här leder Sverige) och andra applikationer av el. Allt detta kommer att påverka det elektriska kraftsystemet på många olika sätt och därmed driva en revolution i tänkande som går under namnet "Smarta Elnätet".

Brist på kunskap är ett hinder

All denna utveckling innebär att kunskapsbehovet inom detta område ökar mycket snabbt och att utvecklingen bromsas av bristen på personer med tillräckliga kunskaper. Detta gäller på alla nivåer: från tekniker med gymnasieutbildning, via högskole- och civilingenjörer, hela vägen upp till forskare och forskningsledare. Universitetet har en viktig roll att spela i att sprida kunskap om befintliga och framtida kraftsystem, inte bara genom den normala akademiska utbildningen, utan också genom särskilda kurser, i nära samarbete med industrin genom forskningsprojekt och internationellt samarbete.

Elkraftgruppen

Elkraftgruppen vid Luleå tekniska universitet finns i Skellefteå, ca 150 km söder om LTUs huvudcampus i Luleå. Gruppen har ett globalt mycket bra rykte gällande elkvalitet och EMC (växelverkningen mellan elnätet och kunder eller utrustning ansluten till nätet). För närvarande är forskningen inriktad på en av de största utmaningarna som elkraftsystemet står inför: integrering av förnybar elproduktion och energieffektiv elanvändning.

För att ytterligare sprida kunskap on elkraftteknik startade Luleå tekniska universitet 2011 ett högskoleingenjörsprogram (180 hp) i elkraftteknik. Detta program genomförs tillsammans med Umeå universitet och Mittuniversitetet och i nära samarbete med kraftindustrin i Sverige. Elkraftgruppen bidrar också till utbildning i andra program.