Hoppa till innehållet
BeFunky-collage.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Elkraftteknik

Publicerad: 29 december 2011

Forskningsämnet Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet omfattar studier av systemet för generering, transport och användning av elektrisk energi samt studier av växelverkan mellan elnätet, elgenerering och elanvändning.

Elkraftgruppen finns på Skellefteå campus, cirka 150 km söder om universitets huvudcampus i Luleå. Gruppen har globalt ett bra rykte när det gäller elkvalitet (växelverkan mellan elnätet och kunder eller utrustning ansluten till nätet) och på hur ny produktion eller förbrukning påverkar elnätet. Gruppen karakteriseras av ett stort antal doktorander och postdoktorer i förhållande till antalet professorer och lektorer. Gruppen strävar efter att främja och upprätthålla en mångkulturell grupp med stark värdegrund vad gäller jämställdhet genom att rekrytera de bästa personerna från var som helst i världen. Samtidigt strävs efter att inte tappa kopplingarna till det lokala Svenska samhället. Se länken nedan för en uppdaterad personallista.

Drivkrafterna bakom forskning och utbildning i Elkraftgruppen är:

  • Bidra till lösningar för de nya utmaningarna som elsystemet står inför: integration av förnybar elproduktion, energieffektiva former av elförbrukning, ökad efterfrågan på transportkapacitet med korta ledtider.
  • Förbättra och behålla den befintliga kunskapen inom elkraft, även när ett ämne tillfälligt är omodernt.
  • Bidra till kunskapsfronten genom att publicera i världsledande tidskrifter och presentera vid världsledande konferenser.
  • Sprida resultat från forskningen till icke-akademiska intressenter, som kraftindustrin, och genom att vara en bro mellan akademi (teori) och industri (praktik).

Se länken nedan för mer information om befintliga och avslutna projekt.

För att ytterligare sprida och upprätthålla kunskaper inom elkraftteknik startade Luleå tekniska universitet 2011 ett högskoleingenjörsprogram (180 hp) i elkraftteknik. Detta program genomförs tillsammans med Umeå universitet och Mittuniversitetet och i nära samarbete med Svensk elkraftindustrin. Programmet ges som ett distansprogram, där studenter kan delta från var som helst i världen. Se länken nedan för mer information om detta program.