Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Elkraftteknik

Publicerad: 29 december 2011

Forskningsämnet elkraftteknik omfattar studier av hållbara system för elgenerering, transport av elektrisk energi samt växelverkan mellan elnät, elgenerering och elanvändning.

Elteknikgruppen vid Luleå tekniska universitet ligger på Skellefteå Campus, ca 150 km söder om huvudcampus i Luleå. Gruppen har ett globalt rykte på kraftkvalitet (interaktionen mellan nätet och kunder eller utrustning som är ansluten till nätet) och på hur ny utrustning påverkar nätet. Gruppen präglas av ett stort antal doktorander och postdoktorer i förhållande till antalet akademiska anställda. Se länk nedan för en uppdaterad lista över personalen. För närvarande är de viktigaste drivkrafterna bakom forskning och utbildning i denna grupp:

  • Ta itu med de nya utmaningar som elkraftsystemet står inför: integrationen av förnybar elproduktion och energieffektiva typer av elförbrukning.
  • Bidra till frontlinjens forskning genom att rekrytera de bästa människorna från var som helst i världen, men samtidigt inte förlora förbindelserna med det lokala samhället.
  • Förbättra och behålla den befintliga kunskapen, även när ämnen är tillfälligt ur mode
  • Spridning av kunskap från vår forskning till relevanta intressenter (både akademi och industri) och en bro mellan akademin (teori) och industri (praktik).

 Se länk nedan för mer information om befintliga och slutna projekt.

För att ytterligare sprida och upprätthålla maskinteknik, började Luleå tekniska universitet 2011 en kandidatexamen (180 hp) inom elkraftteknik. Programmet genomförs tillsammans med Umeå universitet och Mittuniversitetet och i nära samarbete med elkraftindustrin i Sverige. Programmet ges  som distansprogram, där eleverna kan delta i kurser från var som helst i världen. Se länk nedan för mer information om detta program.