Hoppa till innehållet
7157032259_448cafd3a0_k.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Planering och dimensionering av mikronät med upp till ett par tusen abonnenter

Publicerad: 25 juni 2018

Detta projekt handlar om grupper av abonnenter som tillsammans bildar ett elektriskt energisamhälle. Samhället
kan vara isolerad från eller ansluten till resten av elnätet medan gemensamt agerande på externa eller interna pris eller andra styrsignaler. Ett sådant energisamhälle refereras till som ett mikronät, och i detta projekt kommer det att handla om större mikronät, med mellan några tiotal och ett par tusen abonnenter.

För att kunna komma fram till ett mikronät behövs det produktion och förbrukning som kan anpassa sig till behovet för att hålla systemet stabilt. I projektet kommer det att göras en kvantitativ bedömning av behovet på sådan flexibilitet i större mikronät; kommer det att jämföras olika källor av flexibilitet och kommer det att utveckla metoder för att välja lämpliga källor redan tidigt i planeringsfasen av ett större mikronät. Teoretiska metoder kommer att utvecklas och tillämpas på två verkliga fall, med 40 och 2000 abonnenter, i norra Sverige.

Finansiering: Energimyndigheten; Skellefteå Kraft

Projektdeltagare: Hamed Bhaktiari,  Jin Zhong, Math Bollen, Manual Alvarez