Hoppa till innehållet
ICREPQ'14

Conference ICREPQ'14

Publicerad: 5 maj 2014

Konferensen INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY (ICREPQ'14) hölls i Cordoba 7-10 april, 2014. Professor Math Bollen, Dr. Jin Zhong, Dr. Sarah Rönnberg, Dr. Aurora Gil, Mats Wahlberg och Kai Yang deltog i konferensen och presenterade sina "papers".

Vår grupp hade en stor inblandning i konferensen i Cordoba. Aurora Gill hade organiserat en session i övertoner. Math Bollen och två personer från tekniska universitet i Dresden deltog också i denna session, som var mycket välbesökt med ca 80 deltagare.

Math Bollen hade också organiserat viktiga sessioner om utvecklingen inom den internationella arbetsgruppen.

Bredvid hans egna presentationer på en IEEE och en CIGRE arbetsgrupp fanns presentationer av de Europeiska Tillsynsmyndigheter inom Energi (som anordnades i CEER) och de europeiska nätoperatörerna (som organiseras i Eurelectric). Förekomsten av många organisationer inom samma plattform uppskattades väldigt mycket av konferensdeltagarna, då detta är inte vanligt att många organisationer samlas på samma plats.

Bredvid dessa aktiviteter, vår grupp presenterade också ett antal tekniska artiklar, inklusive de följande:

1.    S. Bahramirad, M.H.J. Bollen, A. Khodaei, Smart distribution applications – some contributions to P1854, Renewable Energies and Power Quality Journal (REPQJ), ISSN 2172-038X.
2.    M.H.J. Bollen, J.V. Milanovic, N. Cukalevski, CIGRE/CIRED JWG C4.112 – Power Quality Monitoring, Renewable Energies and Power Quality Journal (REPQJ), ISSN 2172-038X.
3.    M.H.J. Bollen, S. Mousavi-Gargari S. Bahramirad, Harmonic resonances due to transmission-system cables, Renewable Energies and Power Quality Journal (REPQJ), ISSN 2172-038X.
4.    N. Etherden,  Martin Lundmark, Josep Maria Fernández, M. H. J. Bollen, Converter induced resonances in microgrids due to high harmonic distortion, Renewable Energies and Power Quality Journal (REPQJ), ISSN 2172-038X.
5.    Yuqian Song, Jin Zhong,  Math H. J. Bollen, An Optimal Long-Term Generation Expansion Plan considering CO2 Reduction Policies and Mechanisms, RenewableEnergies and Power Quality Journal (REPQJ), ISSN 2172-038X.
6.    K. Yang, M. H. J. Bollen, Measurements of Complex Harmonic Current on Two Wind turbines, Renewable Energies and Power Quality Journal (REPQJ), ISSN 2172-038X.
7.    S. Rönnberg , M. Bollen,  A. Larsson, Emission from small scale PV-installations on the low voltage grid, Renewable Energies and Power Quality Journal (REPQJ), ISSN 2172-038X.
8.    A. Gil-de-Castro, S.K. Rönnberg, M.H.J. Bollen, M. Wahlberg, A. Moreno-Munoz, Emission on the low voltage grid: measurements in an urban area, Renewable Energies and Power Quality Journal (REPQJ), ISSN 2172-038X.

PV park
PV park

Förekomsten av vår grupp i Cordoba användes också för att göra ett antal studiebesök.

Mats Wahlberg besökte Endesa, den lokala nätoperatören där hanerhålls intressant information om transformatorstation och jordning.

Hela vår grupp besökte ett stort solkraftverk nära Córdoba. Parken bestårav två delar: 6,1 MW solceller park och 49,9 MW termisk solenergi. Vi kollade bland annat om status för monitorerna för kraftkvalitet som vi installeras ungefär två år sedan.

Kai Yang drog nytta av sin närvaro i Spanien att betala ett besök på universitetet Carlos III i Madrid. Han diskuterade bland annat samarbete på övertoner och vindkraft. Samarbetet innebär University Carlos III och företaget Energy till kvalitet.

Konferensen och de tillhörande besök har gett oss möjlighet att sprida våra forskningsresultat till andra och vi själva har lärt oss en massa nya intressanta saker. Sammanfattningsvis: ett mycket lyckat besök.