Hoppa till innehållet
Professor Math Bollen, ämnesföreträdare för elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Foto: Ted Karlsson

Elkraftteknik tar nästa steg

Publicerad: 5 december 2014

Professor Math Bollen, en internationell profil inom elkraftsforskning, är ny ämnesföreträdare för det nya forskningsämnet elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Math har under flera år arbetat med att bygga upp universitetets elkraftsforskning, och med sitt utökade engagemang ser han nu fram emot en expansiv period för sin forskargrupp.

– Mitt mål är att om fem år när man tänker på elkraft så ska man tänka på Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Vi ska attrahera duktiga forskare och 2016 förväntar jag mig att vi har 10 doktorander, säger professor Math Bollen, ämnesföreträdare för elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Förstärkning från ABB

När det gäller internationell elkraftsforskning tillhör inte Sverige de främsta nationerna, trots närvaron av ett världsledande företag i form av ABB. Math Bollen tror att många duktiga forskare helt enkelt istället återfinns på ABB, vilket gör att forskningen inte publiceras. Det är därför värdefullt att elkraftteknik nyligen anställt ABB-forskaren Kailash Srivastava som adjungerad professor.

– Kailash är en viktig rekrytering för oss, han kan handleda doktorander och hjälpa oss med kontakter i industrin. Han bor i Västerås, ursprungligen från Indien.

– Överlag har vi bra kontakter inom industrin, inom Sverige är vi bland annat med i industriella referensgrupper och internationellt via arbetsgrupper där vi diskuterar de utmaningar som elkraftsbranschen står inför. Framförallt Skellefteå Kraft är ett företag vi har ett mycket givande samarbete med. De stöder gruppen på olika sätt och utan dem hade vi knappast funnits.

Elkvalitet i fokus

Fokus för universitetets elkraftsforskning har hittills handlat om elkvalitet, eftersom Math Bollen har en ledande roll på internationell nivå. Mer nyligen har fokus breddats mot att framtidens smarta elnät ska klara övergången till ett hållbart samhälle, exempelvis att integrera förnybar elproduktion och energieffektiv utrustning i elnätet. Även här har Math Bollen och hans kollegor redan lyckats bygga upp ett bra rykte. Ett av flera pågående projekt, stokastisk planering av smarta distributionsnät, handlar just om att klara övergången till ett hållbart samhälle.

– Vi är aktiva internationellt, bland annat har vi en gästprofessor som sitter i Hong Kong, en av våra lärare är gästprofessor i Spanien, och vi deltar på flertalet internationella konferenser och deltar i arbetsgrupper. På konferenser ser man vad andra har gjort, inte vilka utmaningar de håller på med. Därför har vi startat en serie workshops med internationella forskarkolleger där vi diskuterar problem vi ännu inte löst, säger Math Bollen.

Kontakt

Math Bollen

Bollen, Math - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585713