Martin Lundmark, teknologie doktor vid LTU Skellefteå som hittat system för att minimera störningar på elnätet. Foto Elin Lundmark.

Forskning hittar lösningar på störning i elnätet

Publicerad: 3 maj 2011

Ingen vill väl att jordfelsbrytaren ska lösa ut och strömmen försvinna när man håller på att dammsuga eller att tvättmaskinen stör tv:n. Högfrekventa övertoner i elnätet från moderna energieffektiva apparater kan ställa till problem med elen. Men ny forskning vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå visar på olika lösningar.

 

- Moderna energieffektiva apparater skapar genom sin teknik s k högfrekventa övertoner och vi tittar idag på hur dessa signaler kan breda ut sig i elnätet och vilka konsekvenserna kan bli, säger Martin Lundmark inom Avdelningen för energiteknik vid LTU Skellefteå som presenterar förslag i en ny doktorsavhandling

Han tillhör en av världens främsta grupper som forskar om högfrekventa övertoner och som finns vid LTU i Skellefteå. I våra hem, på kontoret, i affären eller i industrilokalen har vi idag en mängd apparater som är anslutna till elnätet och som vi förväntar oss ska fungera utan störning eller avbrott. Apparaterna är i allmänhet testade enligt internationella normer, men det är inte elnäten i de fastigheter där de ansluts. I framtiden kan man även räkna med att apparaterna blir fler och mer avancerade.

- Det faktum att apparaterna blir mer avancerade, ökar i antal, blir mindre och mer energisnåla, samtidigt som de blir mer oumbärliga, innebär att vi måste lära oss hur en anläggning bör byggas för att undvika att apparaterna störs eller skadas, säger Martin Lundmark.

Martin Lundmark.jpg
Martin Lundmark, teknologie doktor vid LTU, som lagt fram en doktorsavhandling om hur man kan motverka störningar i elnätet.

I sin doktorsavhandling föreslår han bl a att man bildar zoner genom att dela de apparater som ska anslutas till elnätet i olika grupper efter hur mycket de stör och vad de tål. Det kan även vara nödvändigt att installera transformatorer eller andra filter för att skapa gränser mellan grupperna, liksom att hitta rätt egenskaper för kablar och annan installationsmateriel.

 

- Med tanke på den stora teknikutveckling som sker och att vi är beroende av en säker kraftförsörjning, så kan man lätt räkna ut att här finns många intressanta och efterfrågade arbetstillfällen, både i närtid och i framtiden, säger han.

Betygsnamnden.jpg
Foto: Elin Lundmark

Från vänster:

Jan Carlsson, Professor Forskningschef EMC vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Marta Molinas, Professor in Power Electronics for Electric Power Systems, Norwegian University of Science and Technology

Martin Lundmark, tekonolgie doktor vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Torbjörn Thiringer, professor i tillämpad kraftelektronik, Chalmers tekniska högskola

Magnus Olofsson, Teknologie doktor, Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. Opponent

Math Bollen, gästprofessor i elkraft vid Luleå tekniska universitet. Handledare