Prof Math Bollen leder LTU:s elkraftgrupp Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LTU Skellefteå i fokus på internationell konferens

Publicerad: 14 september 2010

Forskare från Luleå tekniska universitet i Skellefteå presenterar forskning om energisnåla lampor och en rad andra resultat om elforskning i slutet av september. Det sker på den internationella elkvalitet-konferensen i Bergamo, Italien som är ledande i sitt slag. Bakom forskningen står Elkraftsgruppen vid LTU Skellefteå

- Bidragen från Elkraftgruppen till denna viktiga konferens, visar att gruppen, trots sin ringa storlek, har stor inverkan på den internationella forskningen inom elkvalitet, säger Math Bollen, professor vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå och vetenskaplig chef för Elkraftsgruppen.

aurum_webb.jpg
Energisnåla lampor testas på hotell i Skellefteå. Foto Mats Wahlberg

Vid konferensen presenteras de senaste forskningsrönen inom området elkvalitet och samverkan mellan elkraftssystemet och den utrustning som ansluts till systemet. LTU-forskarnas bidrag till det är bland annat mätningar som gjorts på ett hotell i Skellefteå där glödlampor bytts ut mot nya energisnåla lampor. Förutom en tydlig energibesparing så visar även mätningarna att vissa förväntade negativa effekter på kraftnätet uteblev. Det resultat som LTU-forskarna kunnat visa har redan fått stor uppmärksamhet och diskuteras i flera internationella grupper.

elkraftgruppen_webb.jpg
Elkraftsgruppen LTU Skellefteå, f v Kai Yang, Math Bollen, Martin Lundmark, Mats Wahlberg, Anders Larsson och Sarah Rönnberg

Vid den internationella konferensen i Bergamo kommer LTU:s Elkraftsgrupp att presentera ytterligare två egna forskningsrapporter. Det är forskningsresultat som härrör från mätningar gjorda i LTU:s egna ”Pehr Högström Laboratorium” i Skellefteå, kompletterat med fältmätningar i samarbete med Skellefteå Kraft. Gruppen kommer även att redovisa forskning som utförts i samarbete med andra högskolor och universitet.

- Elkraftsgruppen från LTU i Skellefteå bidrar med andra ord stort vid den internationella konferensen, säger Math Bollen.

Text: Leif Nyberg
2010-09-14