Foto: Kersti Bergkvist

Sarah Rönnberg på väg mot doktor i Energiteknik

Publicerad: 3 maj 2011

2009 blev alla elnätsföretag i Sverige skyldiga att införa månadsvis avläsning av elmätare. Detta ledde till att fjärravlästa elmätare installerades hos samtliga kunder. Fjärravläsning sker över elnätet för cirka hälften av alla mätare i Sverige.

Sarah Rönnberg har under projekttiden utfört en mängd mätningar som visat hur anslutna hushållsapparater påverkar fjärravläsningen. Hon har även identifierat olika typer av samverkan mellan elnätskommunikationen och anslutna hushållsapparater. 

Vi gratulerar Sarah Rönnberg som  nu erhållit en teknologie licentiatexamen i Energiteknik med uppsatsen "Power Line Communication and Customer Equipment".

Examinator var Professor Math Bollen, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet och diskutant Dr, Senior Researcher Pertti Pakonen, Tampere University of Technology, Finland.