Fr vänster: Kai Yang, Anna-Karin Norberg, Dan Johansson, Magnus Fredriksson. Saknas Tommy Vikberg

Utdelning av Nordea Norrlandsstiftelses resestipendium 2011

Publicerad: 7 november 2011

Nordeas Norrlandsstiftelse inrättade 1999 ett årligt resestipendium på 50.000 kronor för forskarstuderande vid LTU Skellefteå. Stipendiet ska användas i samband med studier/forskning utanför Sveriges gränser och ändamålet är att främja vetenskaplig forskning i syfte att utveckla företagandet i regionen.

Prisutdelare: Anna-Karin Norberg, Nordea

I år får fyra doktorander vid LTU Skellefteå dela på stipendiet och dessa är:

Dan Johansson, doktorand Distribuerade datorsystem

Stipendium: 15 000 kronor

Resestipendium för att vid en konferens i Tyskland presentera en prototyp som visar hur en pågående videokonferens med en enkel knapptryckning kan flyttas från en stationär dator till en mobiltelefon. Prototypen har utvecklats i samarbete med det lokala IT-företaget Data Ductus AB.

Magnus Fredriksson, doktorand Träteknik

Stipendium: 10 000 kronor

Resestipendium för att delta i en IUFRO konferens i Portugal och där presentera en metod för att förutsäga kviststrukturen i sågverksstockar utifrån röntgenbilder. Forskningen ingår i ett projekt finansierat av TräCentrum Norr (TCN) som syftar till att kunna öka råvaruutnyttjandet i svensk träindustri.

Kai Yang, doktorand Elkraft

Stipendium: 15 000 kronor

Resestipendium för att delta i IEEE konferensen ”Power & Energy Society General Meeting” i USA. Forskningen som presenteras är en jämförelse av uppmätta övertoner i fyra vindkraftsparker. Mätningarna har skett i samverkan med Skellefteå Kraft och Piteå Energi.

Tommy Vikberg (SP-Trätek), industridoktorand Träfysik

Stipendium: 10 000 kronor

Resestipendium för att delta vid den 12e internationella trätorkningskonferensen, IUFRO i Brasilien och att där presentera hur precisionen på fuktkvotsmätningen kan förbättras vilket ökar sågutbytet och leder till stora besparingar och ökad lönsamhet för sågverken. Projektet är finansierat via VINNOVAs branschforskningsprogram för Skog och Trä.