Martin Lundmark, Anders Larsson och Math Bollen

4,6 miljoner kronor till elkraftforskningen vid LTU Skellefteå.

Publicerad: 11 oktober 2012

Elkraftgruppen i Skellefteå har beviljats totalt 4,6 miljoner kronor för projektet ”Livslängd av energieffektiv belysning vid höga nivåer av elektromagnetiska störningar”. 3,7 miljoner kronor kommer från Energimyndigheten och 0,9 miljoner från andra intressenter.

Byte till energisnål belysning är enligt flera forskningsstudier det mest kostnadseffektiva sättet att minska koldioxidutsläpp. Livslängden för belysning måste dock vara tillräckligt lång för att den minskade energianvändningen ska ha en ekonomisk fördel. Det är denna livslängd som ifrågasätts. Den begränsade hållfasthet ”immunitet” som belysning har mot störningar i spänningen kan vara en orsak till den minskade livslängden. Det behövs ny kunskap om detta förhållande för att kunna utveckla testmetoder, sätta gränsvärden på immunitet och kunna öka livslängden på belysningsinstallationer.

Vi har fått pengar för att titta på vad som händer när belysning blir utsatt för olika störningar i olika miljöer säger Anders Larsson, elkraftforskare vid LTU Skellefteå. Hur påverkas energieffektiv belysning, framförallt LED, när den installeras i olika miljöer? Kan funktioner helt eller delvis utebli eller kan det till och med vara så att belysningens livslängd påverkas i en miljö där elkvalitén är dålig.

Projektet består av tre huvuddelar.  Vi börjar med mätningar ute i olika anläggningar. Därefter bygger vi en utrustning för att i labbet generera motsvarande signaler som vi hittar i anläggningen och testa påverkan. Avslutningsvis ska vi försöka hitta metoder att minska påverkan vid belysningsinstallationer säger Anders Larsson.

DSCN2409.jpg
Elkraftgruppen vid LTU Skellefteå

Elkraftgruppen vid LTU räknas idag som världsledande vad gäller ledningsbundna störningar i frekvensområdet 2 till 150 kHz och deltar idag i fyra IEC arbetsgrupper inom TC 77A ”low frequency disturbances” Gruppen har även hög kompetens vad gäller forskning om andra störningar i spänning.

Projektet stöds av Energimyndigheten, Boliden Mineral AB, Nordic Light AB, Osram AB, Philips AB, Polaris Fastighets AB, Skelleftebostäder AB, Skellefteå City Airport, Skellefteå Kommun, Skellefteå Kraft AB.

Projektledare: Martin Lundmark, Luleå tekniska universitet, Campus Skellefteå