Från vänster: Jose A. Amo-Párraga, Magtel, José Maria Flores-Arias, University of Cordoba, prof. Horst Schwetlick, University of Applied Sciences, Berlin, prof. Math Bollen, Luleå tekniska universitet, Sarah Rönnberg, Luleå tekniska universitet, Aurora Gil-de-Castro, University of Cordoba.

Elkraftforskare undersöker hur stora solcellsanläggningar påverkar elkvalitén.

Publicerad: 10 april 2012

Elkraftgruppen i Skellefteå har tillsammans med universitetet i Cordoba och MAGTEL Renovables, Spanien inlett ett forskningssamarbete som går ut på att undersöka hur en stor solcellsanläggning påverkar elkvalitén.

Mätningarna görs i en spansk solcellsanläggning på 6,1 MW, vilket kan jämföras med att det i Sverige idag totalt finns solceller installerade med en toppeffekt på 11,4 MW. källa: www.solelprogrammet.se.

 

Doktorand Sarah Rönnberg och prof. Math Bollen har besökt Cordoba i Spanien och där installerat ett elkvalitéinstrument som ska mäta ström och spänning vid anläggningen.

Nätoperatören för en stor del av södra Spanien, Endesa, har också visat intresse för samarbete med LTU vilket i så fall kommer att leda till ytterligare mätningar i deras nät i närheten av solcellsanläggningen.

Foto_SarahRonnberg1.JPG
Solcellsanläggning utanför Cordoba, Spanien

Utöver mätningar i Spanien görs också liknande undersökningar på en 20 kW anläggning i Piteå. En 2,5 kW anläggning byggs också på Campus Skellefteå. Dessa mätningar kommer att användas som underlag till forskningen som idag bedrivs på LTU Skellefteå, vilket kommer att leda till bättre kunskaper om hur den här typen av generering påverkar näten.