Licentiat Kai Yang och handledare Professor Math Bollen

Kai forskar för att undvika störningar i kraftsystem

Publicerad: 14 juni 2012

Mitt projekt handlar om att studera övertoner från enskilda moderna vindkraftverk och hur dessa övertoner samverkar och sprids genom vindkraftsparker, säger Kai Yang. Mätningar och simuleringar har använts för att utvärdera beteendet hos vindkraftverk och vindkraftsinstallationers betydelse. Studien ger kunskap för att undvika negativa störningar på installationer i kraftsystem.

Kai Yang
Efter att ha presenterat sin licentiatavhandling erhöll Kai Yang ett halvt "Kunskapens äpple" enl traditionen på LTU i skellefteå

Kai Yangs licentiat avhandling  “Harmonic Distortions and Wind Power Installations” kan laddas ned i sin helhet via nedanstående länk.