Sarah Rönnberg, doktorand inom energiteknik vid Luleå tekniska universitet ska göra fältmätningar om störningar i elnätet.

Ny forskning om elnät som belastas av teknikprylar

Publicerad: 5 mars 2012

Brus i radion, flimrande TV-skärmar och att elektriska apparater kan få förkortad livslängd är några exempel på störningar i elnäten på grund av nya elprodukter som belastar nätet. Forskare vid Luleå tekniska universitet ska i samarbete med Energimyndigheten försöka hitta sätt att minska störningarna och har fått drygt 4 miljoner i forskningsanslag av myndigheten.

- Projektet innebär att vi får en bättre förståelse hur apparater kan fungera tillsammans utan att störa varandra eller få förkortad livslängd. Kunskapen från projektet kommer direkt att användas i utvecklingen av nya standarder, säger Martin Lundmark ansvarig för elkraftsgruppen vid Luleå tekniska universitet.

Ett växande antal nya produkter som t ex solceller, värmepumpar, elbilsladdare och LED-belysning är beroende av elnätet och allt fler produkter har graderats upp till lågenergiapparater. Dessutom har elnätsföretagen börjat använda nätet för kommunikation till och från elmätare i fastigheter, vilket kräver att spänningen i nätet är stabil. Enligt Energimyndigheten är forskningsprojektet angeläget för att hitta standardiserade gränser.

Verkliga miljöer, i laboratorieform, med vanliga hushållsapparater, belysning, dator, tv, spis och vattenkokare, ska i ett första steg mätas i projektet. Avsikten med det är att simulera en elmiljön i en vanlig villa som även har solcellspanel som producerar el. LTU’s forskare kommer även att göra fältmätningar i Skellefteå i ett villaområde, på ett hotell och vid en solcellsanläggning.

- Ingen vet vilka störningar nya produkter kommer att generera, därför är det viktigt att utföra mätningar, säger Sarah Rönnberg, doktorand inom energiteknik vid Luleå tekniska universitet.