Math Bollen visar upp elkraftslabbet vid LTU i Skellefteå

Lågenergiprodukter klarar sig med dagens elstandard

Publicerad: 11 januari 2013

Det pågår en ständig kamp mellan tillverkare av elektroniska apparater och de som driver elnätet, om hur man begränsar störnivåerna i nätet. Om störnivåerna är för höga kan apparater och utrustning gå sönder.

I Europa hålls störnivåerna låga genom att ställa krav på alla apparater genom internationella standarder. När det kommer nya apparater på marknaden, som lågenergilampor, då är frågan om det ska ställas särskilda krav på hur mycket de bidrar till störnivåerna i nätet. Detta är något som Math Bollen och hans kolleger på elkraftgruppen vid LTU i Skellefteå tittar på.

– När jag kom till Sverige 2004 var forskning inom elkraft nästan dött. Allt tycktes fungera bra och det fanns ingen anledning att satsa på området. Sedan dess har vår elproduktion och elkonsumtion förändrats en hel del. Vi använder lågenergilampor och andra lågenergiprodukter, samtidigt som vi får mer förnyelsebar energi på produktionssidan, exempelvis vindkraft, säger Math Bollen, professor inom elkraft vid Luleå tekniska universitet.

Math Bollen, professor i Elkraft vid Luleå tekniska universitet
Math Bollen, professor i Elkraft vid Luleå tekniska universitet

Inga störningar från lågenergilampor

Med hjälp av ett elkraftslaboratorium har man kunnat utföra omfattande mätningar med lampor, lysrör och olika hushållsapparater i olika kombinationer. Resultaten visar att det är i det närmaste osannolikt att lamporna orsakar problem i elnätet. Math Bollens förslag är därför enkelt:

– Behåll de standarder som finns, problemet är inte så stort som vi och många andra trodde, vilket är bra. Det finns ingen anledning att sätta särskilda krav på exempelvis alla lågenergilampor om det är så att det är bara en mycket liten del som orsakar problem.

Math Bollen och Anders Larsson, universitetslektor vid avdelningen för Energivetenskap, sitter båda med i standardiseringsgrupper som bevakar utvecklingen inom elkraft och diskuterar behovet av nya standarder.

– Framförallt elnätsföretagen var oroliga för att lågenergiprodukterna skulle leda till ökade störningar i nätet. Att de skulle bli tvungna till stora investeringar för att minska störningar. Det tycks inte behövas, även om det hela tiden förs diskussioner. Vi kommer att fortsätta bevaka utvecklingen och bidra med våra forskningsresultat, berättar Math Bollen.

Elkraftslabb.jpg

Smart elnät

Idag finns ny teknik som gör det lättare för både konsumenter och företag att mäta och påverka sin elförbrukning, det är en del av det så kallade smarta elnätet. Det smarta elnätet kan också hjälpa elföretag att bygga ännu mer effektiva nät.

– Idag är förlusterna i de svenska elnäten ca 8 %, säg att detta skulle kunna minskas till 4 %. Det motsvarar ungefär Sveriges totala produktion av vindkraft, säger Math Bollen.

All forskning kring elkraft drivs i syfte att förbättra miljön och energieffektivitet. Det gör att vi idag använder fler förnyelsebara energikällor i kombination med produkter som drar mindre elektricitet. Math Bollen tror att solkraft kommer bli nästa stora energikälla, även för oss uppe i norra Sverige:

– Hade du frågat mig för 5 år sedan hade jag sagt nej. Men nu förväntar jag mig att solkraft snart ska slå igenom och att hushållskunder blir först. Det finns tillräckligt med sol här uppe hos oss, även i jämförelse med länder som Spanien.

– Eftersom elnätet idag har nya typer av såväl produktion som förbrukning av el, i kombination med snabba förändringar och krav på kostnadseffektivitet, finns det stora forskningsutmaningar kvar där vi kan bidra. Jag ser det bland annat som vår roll att visa att problem med till exempel solkraft inte är så allvarliga som många tror, förklarar Math Bollen.