Deltagarna i workshopen. Foto publicerat med tillstånd av Mattias Klatt

Workshop: Elkvalitet i framtida elnät

Publicerad: 24 oktober 2013

Under CIRED konferensen i Stockholm i juni 2013, väcktes tanken på en gemensam workshop för att fortsätta diskussionerna om elkvalitet och fördjupa det vetenskapliga utbytet.

PQWorkshop_lab.jpg
Visning av laboratoriet. Foto publicerat med tillstånd av Mattias Klatt

I september anordnade därför Technische universitet Dresden en workshop där även deltagare från Luleå tekniska universitet, Chalmers Tekniska Högskola samt Universidad de Córdoba deltog för att diskutera ämnet elkvalitet. Deltagarna presenterade forskningsresultat och besökte laboratorier i IEEH (Institute of electrical power systems and high voltage engineering institute).

CIRED, the major International Electricity Conference & Exhibition is the leading Forum where the Electricity Distribution Community meets every two years in various venues in Europe, with a world-wide perspective and participation. The 2013 CIRED Conference was the 22nd in the series and took place in Stockholm, at the Kistamässan in Kista.