Från vänster: Mats Ekevad, Sarah Rönnberg, Magnus Fredriksson och Nicholas Etherden

Forskning ger resultat

Publicerad: 12 november 2014

Fyra personer från Skellefteå medverkade vid årets högtidliga promotions- och installationshögtid på Luleå tekniska universitet. Mats Ekevad installerades som professor. Sarah Rönnberg, Magnus Fredriksson och Nicholas Etherden som tidigare försvarat sina doktorsavhandlingar promoverades, dvs mottog insignierna: doktorshatten, doktorsringen och diplomet.

 

Mats Ekevad, professor i Träteknik

Mats Ekevad har arbetat på Luleå tekniska universitet i Skellefteå sedan 2002 som forskare i Träteknik. Förutom tjänsten som forskare har han även varit universitetslektor och har nu fått titeln professor i träteknik.
-Målet med min nya tjänst är att utföra forskning åt sågverksindustrin och utbilda studenter och doktorander i ämnet, säger Mats Ekevad.

Sarah Rönnberg, Elkraftteknik

Avhandlingen är inriktad mot elkvalité i samband med införandet av moderna apparater i våra hem. Fokus ligger på solpaneler, LED-lampor och elnätskommunikation. I forskningsarbetet har apparaternas samverkan testats dvs hur de påverkar varandra och nätet.  Avhandlingen bidrar även till ny kunskap om växelverkan mellan lågspänningsutrustning och elnätskommunikation.

Magnus Fredriksson, Träteknik

Avhandlingen utgår från de industriella datortomografer för sågverk som nyligen utvecklats. Stora mängder data samlas in i dessa, vilket kan utnyttjas för att öka effektiviteten i värdekedjan från skog till färdig produkt. En tomograf i ett sågverk med tillhörande positionsoptimering kan öka värdet hos den sågade trävaran med 10-20%, och med hjälp av datorsimulering av vidareförädling kan denna ökning göras ännu större.

Nicholas Etherden, Elkraftteknik

Avhandlingen studerar hur existerande elnät kan ta emot mer produktion från förnyelsebara energikällor som vindkraft och solceller. En metodik utvecklas för att objektivt kvantifiera mängden ny produktion som kan tas emot av ett nät. I flera fallstudier på verkliga nät utvärderas potentiella vinster med energilager, realtidsgränser för nätets överföringsförmåga och koordinerad kontroll av småskaliga energiresurser. De föreslagna lösningarna för lagring och kommunikation har verifierats experimentellt i en forskning, utveckling och demonstrationsanläggning i Ludvika.