Nicholas Etherden, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet har utvecklat metoder för att befintliga elnät ska kunna ta emot mer grön el. Foto Thomas Wiklund

Mer grön el med smarta elnät

Publicerad: 26 mars 2014

Genom att skapa smarta elnät fås nya metoder för att öka mängden produktion från förnyelsebara energikällor. Därmed kan tillgången på grön energi från vind och sol öka. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet om hur exiserande elnät kan ta emot mer grön energi.

Nicholas Etherden, teknologie doktor vid LTU
Nicholas Etherden, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

- Jag har utvecklat en metodik som objektivt kan kvantifiera mängden ny produktion som kan tas emot av ett nät, säger Nicholas Etherden teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

I flera fallstudier på verkliga nät har han utvärderat möjliga vinster med energilagring, vad som är ett elnäts överföringsförmåga i realtid och hur kontroll av småskaliga energiresurser kan koordineras. Hans förslag till lösningar för lagring och kommunikation har testats och verifierats i en forsknings-, utvecklings- och demonstrationsanläggning i Ludvika.

Det finns en gräns för hur mycket energiproduktion som kan anslutas till ett konventionellt elnät, men med hjälp av bl a modern kommunikationsteknologi kan gränsen utökas. Man utnyttjar helt enkelt existerande infrastruktur mer effektivt. En annan pusselbit för att kunna göra den utökningen är att man investerar i storskalig energilagring. Det är en av flera alternativ i den verktygslåda av tekniker som man kallar för smarta elnät.

Elnätets förmåga att integrera ny förbrukning eller produktion kan bestämmas av ett objektivt mått som kallas acceptansgräns. I sin avhandling har Nicholas Etherden utvecklat begreppet ytterligare.

- Min forskning visar hur varierbarheten hos olika förnyelsebara energikällor samverkar med förbrukningen och påverkar nätets acceptansgräns, säger han.