Sarah Rönnberg - disputation
Sarah Rönnberg, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Marianne

Övergången till grön energi

Publicerad: 27 januari 2014

Som ett led i övergången till ett mer hållbart samhälle förändras hur vi förbrukar och producerar elenergi. Sarah Rönnberg, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, har i sin avhandling undersökt vilka konsekvenser detta kan få.

Det är viktigt att de apparater vi använder i våra hem förbrukar så lite energi som möjligt samtidigt som vi måste öka produktionen elenergi från förnyelsebara energikällor.

– Två tydliga exempel på dessa förändringar är utbytandet av traditionella glödlampor mot energieffektiva alternativ som LED-lampor och möjligheten för hushåll att producera egen elenergi med hjälp av solpaneler, säger Sarah Rönnberg, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Dessa förändringar innebär att också vågformsdistortionen på lågspänningsnäten kommer att förändras. Med vågformsdistortion menas alla avvikelser från en ideal sinuskurva med en frekvens på 50/60 Hz, med en emission, generering, av nya frekvenser.

– Nu skulle man undra varför det är ett problem att det inte finns en ideal sinuskurva? Delar i elnätet och andra apparater anslutna till nätet, som grannens TV, får mer värmeutveckling än vad som behövs på grund av vågformsdistorsionen. Det brukar inte vara så mycket men kan i vissa fall ge problem där utrustning blir för varm och går sönder, säger Sarah Rönnberg.

Frekvenser och störning

Det finns även en del andra potentiella problem. En viktig del med forskningen om vågformsdistortion är att bedöma om, var och när det kan uppstå problem. Vid en sådan studie brukar man titta på olika frekvenser som finns i nätet eftersom så väl spridning av distorsionen, störningar, och den möjliga värmeutvecklingen beror på frekvensen.

Avhandlingen har också bidragit till ny kunskap angående växelverkan mellan lågspänningsutrustning och elnätskommunikationen som används för att fjärravläsa elmätare.

– Kommunikationen är mycket viktigt för att nätet ska fungera och för att kundens mätvärden ska hinna rapporteras vid slutat av månaden. Men kommunikationssignalerna kan störa funktionen hos hushållsapparater och samtidigt kan det hända hushållsapparater stör själva kommunikationen.    

 

Foto: Kersti Bergkvist
Ola Carlsson, Chalmers, Sarah Rönnberg, LTU, Lennart Söder, KTH, Shay Bahramirad, Illinois Institute of Technology, Enrique Acha, Tampare University of Technology och Math Bollen, LTU. Foto: Kersti Bergkvist