Mats Näsström, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Stort behov av välutbildade ingenjörer

Publicerad: 3 mars 2014

Till sommaren utexamineras de första högskoleingenjörerna med inriktning på elkraftteknik som därmed genomgått den unika distansutbildning som elbranschen startade i samarbete med de tre nordligaste universiteten – Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Umeå Universitet – för tre år sedan.

Om utbildningen, och erfarenheterna hittills, säger Mats Näsström, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet:

– Samarbetet med elkraftindustrin är viktigt, speciellt nu när marknaden alltmer dräneras på elkraftingenjörer genom stora pensionsavgångar, vilket medför att behovet av välutbildade ingenjörer ökar markant. Distansutbildningen innebär att många kan genomföra en elkraftutbildning på sin hemort vilket underlättar för företag att hitta utbildade ingenjörer på andra orter än universitetsorter.