Algodling blev bästa affärsidé

Publicerad: 16 januari 2015

En algodling för biogasproduktion blev bästa affärsidé när studenter från Luleå tekniska universitet presenterade hållbara affärsplaner vid en stor näringslivsdag i Boden.

– Det är bara en tidsfråga innan en sådan här anläggning blir verklighet och i takt med att oljan sinar är biogas ett bra alternativ, säger Sanna Kuula, student vid universitetet och en av sex lyckliga civilekonomer i vinnargruppen.

Algodling i anslutning till serverhallarna

Den tänkta algodlingen skulle placeras i anslutning till serverhallarna i Boden där verksamheten kunde dra nytta av spillvärmen från hallarna och kommunens avloppsvatten. Algerna ska sedan uppgraderas till biogas som kan användas som drivmedel och till uppvärmning av fastigheter i kommunen. Affärsplanen inspirerades av liknande verksamhet utomlands.

– Jag googlade på de senaste trenderna inom hållbar utveckling och hittade exempel på algodlingar för biogas i framför allt Japan och tänkte att det borde vara möjligt även i Boden, säger studenten Christopher Olsson. Vad gruppen ska göra för vinstpremien på 5000 tusen kronor är fortfarande oklart.

– Just nu känns allt bara overkligt men vi ska göra något trevligt tillsammans, berättar Niclas Bellmyr.

Fem fick möta drakarna

Arbetet med affärsplanerna har genomförts i en så kallad integrationskurs vid civilekonomutbildningen där drygt 100 studenter tagit fram hållbara affärsidéer i samarbete med Bodens Kommun. Under dagen i Boden fick alla studenter presentera sina affärsplaner vilka sedan sållades ner till fem grupper som ställdes inför ett draknäste bestående av representanter från LTU Business, Länsstyrelsen, Handelsbanken och ALMI Företagspartner. Bland de övriga affärsidéerna fanns bland annat sänggavlar tillverkade av återbrukat material, kilopris på sopor för att öka återvinning samt miljövänliga studentbostäder i Boden.

Kontakt

Läs fler relaterade artiklar